Opinie - Valse noten

Het is een merkwaardige paradox: terwijl het Europees niveau voor en na de verkiezingen nauwelijks aan bod komt in de media, moeten net daar een aantal van onze grootste uitdagingen worden opgelost. Denk maar aan het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers, het tegengaan van sociale dumping en het zorgen voor een eengemaakte en vereenvoudigde fiscaliteit. Om nog maar te zwijgen over migratie en ons klimaat. Toch is slechts een minderheid begaan met Europa. Een meerderheid associeert dit niveau met bemoeizieke regelneverij of verspilling (soms terecht overigens). Velen beseffen de voordelen en opportuniteiten niet meer.

Een gemiste kans, want die zijn er wel degelijk. Alleen kennen we ze te weinig, laat staan dat we er warm voor lopen. Toch is er nood aan ‘meer’ Europa. Maar tegelijkertijd ook een ‘ander’ Europa. Een krachtdadiger Europa dat wat minder met zichzelf en zijn regeltjes bezig is en wat meer met zijn burgers en ondernemers. Een Europa dat zijn nut en noodzaak aan iedereen op een eenvoudige manier krijgt uitgelegd. Met een positief en wervend verhaal: meer eenvormigheid en vereenvoudiging over de grenzen heen. 

Want nu heeft Europa veel weg van het laatste Eurosongfestival: het is er, maar wie kijkt, raakt er nog nauwelijks door geboeid. Meer nog, de valse noten en slechte resultaten blijven langer hangen dan de goede. Waardoor sommigen zelfs opperen om het dan maar af te schaffen. Wat het festival betreft, kunnen we daarin nog meegaan. Wat Europa zelf betreft, verwachten we het omgekeerde: een versterking.

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder