OPINIE - Vrijere vrijage

We hebben het hier -sinds de eenmaking van het arbeiders-bediendenstatuur in 2014-  meermaals geschreven en ook consequent herhaald: de herinvoering van de proefperiode voor nieuwe medewerkers. Onze vraag is niet in dovenmansoren terecht gekomen, want in het zomerakkoord is er rekening mee gehouden. Dit voortschrijdend inzicht komt niets te vroeg. Uit eerdere rondvraag van UNIZO bleek immers dat 6 op 10 werkgevers een ander aanwervingsbeleid voert als gevolg van het eenheidsstatuut. Als gevolg van het wegvallen van de proefperiode werkt de helft van de ondervraagde ondernemers met interimcontracten of contracten van bepaalde duur. 3 op 10 werft zelfs niet meer aan. Zonde, want kleine en middelgrote ondernemingen zijn net banenscheppers bij uitstek. Ons voorstel om de afschaffing van de proefperiode te evalueren is nu aanvaard en een nieuwe ‘proefperiode light’ gaat vanaf 2018 in voege. Vanaf dan wordt de eerste  3 maanden de opzegperiode opnieuw herleid van 2 weken naar 1 week.  In de 4e en de 5e maand gaat er ook telkens een week opzeg af.  Een aanwerving gaat dus meer hebben van een ‘vrijage’ waarbij u zich na een eerste kus toch kan bedenken… zonder te veel kosten. De juiste partner kiezen, blijft wel de boodschap ...

Ps: Er is nog bijkomend voordeel in de proefperiode: werkgevers zijn meer geneigd om werknemers uit de kansengroepen een kans te geven, of sollicitanten met een afwijkend profiel.

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg