Opinie - Wasmachine

Afgelopen week werd er politiek stevig gediscussieerd over het al dan niet toekennen van SWT (het vroegere brugpensioen) aan 600 werknemers van een retailketen. Waarbij één kant zich mordicus verzette tegen de toekenning. Hun argument: in een arbeidsmarkt die kreunt onder een tekort aan krachten ga je 50-plussers toch niet op de reservebank zetten. Waarop de voorstanders van de toekenning argumenteren dat 50-plussers toch geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt.

Allebei hebben ze gelijk. En tegelijk ongelijk. Want ze gaan voorbij aan de onderliggende oorzaken en dus ook aan de oplossingen van het probleem. Zo moet het beleid werk maken van een gemakkelijke en flexibele in- en uitstroom van 50-plussers in de arbeidsmarkt en van een vlotte overstap van een zelfstandig statuut naar dat van ambtenaar of werknemer. En omgekeerd. Ook het systeem van verloning volgens anciënniteit moet dringend op de schop genomen worden. Want dat is totaal voorbijgestreefd en maakt oudere werknemers vaak te duur. Intussen heeft het hele politieke schouwspel rond deze problematiek veel weg van kijken naar het raampje van een wasmachine. Het draait alle richtingen uit…maar het blijft wachten op een proper resultaat.

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder
UNIZO Limburg