OPINIE - Zwaar, zwaarder, zwaarst

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de regering een tijd geleden beslist om de pensioenleeftijd te verhogen. Een zeer goede zaak, want met de toenemende vergrijzing dreigen onze pensioenen onbetaalbaar te worden. In de nasleep van deze beslissing is het debat opgelaaid over werknemers voor wie het werk te zwaar zou zijn om gezond het pensioen te halen. Dat de roep om hun ‘zwaar beroep’ te laten erkennen in sommige sectoren en beroepen zeer nauw samenhangt met de syndicalisatiegraad zal u niet verbazen.

Ons ga je niet horen ontkennen dat er ‘zware beroepen’ zijn die je niet zomaar tot je 65 of 67 kan doen. Maar waarom die mensen niet inschakelen om vanaf een bepaalde leeftijd vooral hun ervaring door te geven. En waarom niet de job van oudere werknemers verlichten door deeltijds en aangepast werken, indien ze dat verkiezen.

Het zijn maar enkele ideeën om de huidige vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. Het gevaar zit er immers in dat het te breed interpreteren van de term ‘zwaar beroep’ de hele pensioenhervorming terug op losse schroeven zet. Want voor we het beseffen, heeft iedereen een zwaar beroep. De regering heeft nu een eerste stap gezet om te definiëren wat een ‘zwaar beroep’ is. Daarvoor zijn recent 3 criteria vastgelegd: fysiek zwaar werk, risicovol werk en onregelmatige uren, met stress als aanvullend element. Ik weet niet of het u opvalt, maar ons lijken dit de 3 criteria van ondernemerschap …

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder
UNIZO Limburg