Opnieuw meer Limburgse starters in eerste 3 kwartalen 2018

UNIZO Limburg bepleit bijkomende maatregelen tijdens volgende regeerperiode om groei verder te stimuleren.

In de eerste drie kwartalen van 2018 werden er 5.249 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in Limburg. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017, ook al een recordjaar, neemt het aantal starters in Limburg toe met 1,6%. Toen werden er 5.169 nieuwe bedrijfscreaties opgetekend. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon nv. Rekening houdend met de laatste gegevens die nog binnenliepen tijdens het verwerken van deze gegevens, verwacht UNIZO dat daar nog starters zullen komen.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg: “Dat het aantal starters in Limburg net zoals in de voorbije jaren opnieuw een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de winwinlening en de tax shelter voor startende ondernemingen.”

“Toch kan en moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen”, vindt Lodewyckx. “Zo blijven we hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen. In UNIZO-onderzoek bij gevestigde zelfstandigen bleek dat die zwakkere sociale bescherming de voornaamste reden waarom ze ooit over hun start hadden getwijfeld.”

Nood aan praktijkgerichte opleidingen bedrijfsbeheer en management
UNIZO hamert voorts op het belang van maximale slaagkansen voor prille starters. “Zeker nu het attest bedrijfsbeheer en de verplichte beroepskwalificaties in bepaalde sectoren werden afgeschaft, is het meer dan ooit van belang om in te zetten op sterke alternatieve vormen van opleiding en ondersteuning, opdat starters zo goed mogelijk voorbereid aan de start zouden verschijnen”, benadrukt Lodexwyckx. “Als de verplichte theoretische basiskennis ‘Bedrijfsbeheer’ verdwijnt, moet er tegelijk extra worden geïnvesteerd in gedegen, meer praktijkgerichte opleidingen bedrijfsbeheer en management. Daarbij moet ook vooral voldoende begeleiding worden voorzien bij de opmaak van het ondernemings- en financieel plan. “Het is immers in ieders belang dat enkel starters met de nodige vakkennis de markt betreden”, argumenteert UNIZO Limburg.

Inspiratie tijdens UNIZO Startersroadshow in Genk
“We vinden het belangrijk om starters te blijven klaar te stomen voor het ondernemerschap. Daarom organiseren we op 16 oktober in Genk de gratis Startersroadshows, een organisatie van UNIZO i.s.m. het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Gedurende deze avond krijg je heel wat informatie en advies omtrent de opstart van jouw eigen onderneming”, zegt Lodewyckx. Bovendien laat UNIZO Limburg een reeks ervaren ondernemers op de ondernemers-in-spé los. Elk met hun eigen ideeën. Schrijf je hier in.