Polsslag Ondernemend Limburg oktober 2015: +11,3

 

Polsslag Ondernemend Limburg oktober 2015: +11,3

Ondernemersvertrouwen Limburg blijft op koers

 

Beste resultaten in productie, diensten én bouw

Sterke stijgingen in omzet, export en winstmarge

Globale marktvraag voor het eerst in 4 jaar positief

Detailhandel blijft zorgenkind

 

 

De Polsslag Ondernemend Limburg van UNIZO Limburg en VKW Limburg kent in oktober een sterke sprong vooruit: van +4,8 in juli naar +11,3. Zowel het voorbije (+11,9) als het komende kwartaal (+10,8) krijgen van de Limburgse ondernemers een duidelijk positief cijfer. De voorbije maanden kenmerkten zich dus niet alleen op weerkundig vlak als een mooie zomer. 

De productie, de diensten en ook de bouw zijn de best presterende sectoren. De grotere bedrijven zijn opnieuw optimistischer gestemd dan de kleine ondernemingen. 

 

  

 

Bart Lodewyckx, directeur van UNIZO Limburg: “Het is verheugend om te zien dat het Limburgs ondernemersvertrouwen een stevige stap vooruit zet. Ondanks het feit dat de bedrijven met minder dan 5 werknemers de laagste score optekenen, maken ze in ondernemersvertrouwen wel de grootste sprong voorwaarts. Ze zijn misschien het meest kwetsbaar, maar bij de kleine bedrijven liggen net ook erg grote opportuniteiten indien ze zich aanpassen aan de snel veranderende markt. Het is aan ons als ondernemersorganisatie om de kleine spelers op weg te helpen om te durven innoveren en internationaliseren. Op die manier worden de kleine ondernemingen van vandaag de grote bedrijven van morgen. Limburg is een KMO-provincie bij uitstek. Die KMO’s verdienen dan ook meer dan de nodige steun. Door te investeren in de micro, kleine en middelgrote ondernemingen, zorg je voor een economisch macro-effect op lange termijn.”

 

Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Ondanks dat er de voorbije weken weer meer vraagtekens opdoken over de economische gang van zaken en de wereldeconomie blijft het vertrouwen van de Limburgse ondernemers en bedrijven dus sterk. Toch blijft het herstel vooralsnog broos en eerder van conjuncturele dan van structurele aard. Laat dit dus zeker geen signaal zijn om achterover te leunen of te verslappen in de aanpak van onze structurele handicaps. Op vlak van ons verstard arbeidsrecht en de nood aan meer flexibiliteit staan we nog nergens. De regeringsinspanningen om de hoge loonkostenhandicap aan te pakken appreciëren we wel. Maar ook hier moet absoluut op de ingeslagen weg verder gegaan worden. Alleen zo kan het herstelde, maar nog broze vertrouwen gaan renderen. Zelfs volledig uitgevoerd, slepen onze bedrijven immers nog altijd een concurrentienadeel van 10% met zich mee in vergelijking met onze buurlanden.”

 

POL stijgt verder naar +11,3

De POL van oktober 2015 zet na een vierde stijging op rij een afgetekend positief resultaat neer: +11,3. Het is van midden 2011 geleden dat de POL nog op dat niveau zat. In vergelijking met de voorzichtige stappen in de vorige POL-bevragingen, zien we deze keer een duidelijke stijging en een bevestiging van een duurzaam en versterkt vertrouwen van de Limburgse ondernemers.

 

Voorbije kwartaal overtreft verwachtingen

Het derde kwartaal van 2015 werd door de Limburgse bedrijven met +11,9 opnieuw beter gequoteerd dan het voorgaande kwartaal (+4,0). Daarmee overtreft het voorbije kwartaal de prognose van drie maanden geleden (+5,7). Meer nog: het voorbije kwartaal krijgt de beste evaluatie van de afgelopen 4 jaar. De voorbije zomer kende dus duidelijk niet alleen op weerkundig vlak een hittegolf. 

 

Alle POL-indicatoren tonen voor het voorbije kwartaal een positief cijfer. De sterkste groei zien we bij de omzet (+9,4 naar +23,6) en de export (+10,1 naar +18,6). Ook de tewerkstelling (+13,1 naar +17,1) en de investeringen (van +10,8 naar +14,4) vervolgden in het voorbije kwartaal hun koers van de vorige kwartalen.

 

Twee opvallende resultaten: de marktvraag (+8,1) wordt voor het eerst sinds 2011 nog eens positief, en de winstmarge maakt een sprong vooruit van -23,6 naar -14,4. Nog altijd negatief, maar wel een opmerkelijke vooruitgang. 

 

Vooruitzichten: nog een mooie herfst in aantocht?

De prognoses voor het komende kwartaal bestendigen met +10,8 het positivisme onder de Limburgse ondernemers. Deze prognose ligt weliswaar iets lager dan de evaluatie van het voorbije kwartaal, maar de Limburgse bedrijven hebben globaal gezien (nog) geen redenen om somber naar het najaar te kijken. 

 

Opvallend is dat vooral de verwachte winstmarge er verder op vooruit gaat, naar -6,8. De winstmarge blijft hiermee de enige negatieve POL-indicator in het komende kwartaal, maar kent wel de beste score sinds 2007. De winstmarge komt van ver, met een dieptepunt van -41,7 begin 2013.

 

Van de overige indicatoren gaan de omzet (+25,7) en de export (+19,5) nog verder omhoog in vergelijking met het derde kwartaal. De verwachte investeringen (+9,8) en de tewerkstellingsgroei (+5,8) zijn ook nog duidelijk positief voor het najaar, maar liggen lager dan de evaluaties in het voorbije kwartaal.

 

 

Sectoranalyse: productie, diensten én bouw aan de top

Vier van de vijf POL-sectoren zetten een globale positieve score neer: de productiesector, de dienstensector, de bouw en de groothandel. Enkel de detailhandel kent een negatief resultaat. 

  • De productiesector is de sterkhouder in de POL, met een globale score van +19,6. De evaluatie van het derde kwartaal (+22,5) is beter dan de verwachting voor het vierde kwartaal (+16,7), maar de sector bezet voor beide kwartalen de eerste plaats.
  • De dienstensector stijgt globaal verder naar +13,9, het resultaat van een goed derde kwartaal (+12,2) en nog een betere verwachting voor het vierde kwartaal (+15,5).
  • De bouwsector nestelt zich op de derde plaats, met een POL-score van +11,4. Het najaar wordt met +7,4 lager ingeschat dan het derde kwartaal (+15,4), maar de sector maakt hiermee de sterk negatieve cijfers van begin 2015 goed. 
  • De groothandel laat opnieuw een schommelbeweging zien, en noteert voor het voorbije kwartaal een POL-score van +8,6 (komend van -5,3). Voor het komende kwartaal voorziet de groothandel een verdere verbetering, naar +12,0.
  • De detailhandel is opnieuw het zorgenkind, met het meest negatieve sentiment van alle sectoren (-8,8). Zowel de voorbije zomer (-9,0) als het aankomende najaar (-8,6) kennen een afgetekend negatief cijfer.

 

Analyse volgens grootte van bedrijf: grotere bedrijven opnieuw meest optimistisch

Globaal gezien blijft de vaststelling dat het verbeterende ondernemersvertrouwen toeneemt met de grootte van het bedrijf. Bij de microbedrijven  met minder dan 10 werknemers blijft het globale POL-cijfer rond de nulgrens hangen. Vanaf de groottecategorieën met 10 werknemers of meer zien we enkel nog positieve cijfers. De grotere bedrijven vanaf 50 werknemers kennen de beste globale POL-cijfers, maar de verwachtingen voor het derde kwartaal liggen wel lager dan de evaluaties van het tweede kwartaal.

  • Bij de kleine bedrijven is het algemene positieve POL-sentiment nog niet uitgesproken. Zowel de bedrijven met minder dan 5 werknemers en de bedrijven met 5-9 werknemers gaan erop vooruit in vergelijking met juli, maar ze blijven rond de nulgrens hangen, met respectievelijk -0,8 en +1,0. De ondernemingen met minder dan 5 werknemers maken, ondanks het negatieve cijfer, wel de grootste sprong voorwaarts (komend van -11,5 in juli).
  • Ook de middelgrote bedrijven met 10-19 werknemers (+13,0) en met 20-49 werknemers (+12,4) boekten heel wat vooruitgang in vergelijking met 3 maanden geleden. 
  • De hoogste POL-cijfers vinden we bij de grotere bedrijven vanaf 50 werknemers, bovendien in stijgende lijn volgens grootte. De POL-cijfers liggen hoger dan in juli, maar de vooruitzichten voor het komende kwartaal zijn wel telkens lager dan het voorbije kwartaal. De bedrijven met 50-99 werknemers komen uit op een POL-cijfer van +18,3, de bedrijven met 100-249 werknemers op +24,4 en de bedrijven met meer dan 250 werknemers op +31,1.