Polsslag Ondernemend Limburg (POL) - oktober 2020

Limburgse ondernemers klimmen stilaan uit de put:

  • Groothandel als enige terug positief, detailhandel krijgt klap van bubbelbeperking in de zomer
  • Bouw, diensten en productie halveren negatief cijfer
  • Grote bedrijven meest optimistisch voor vierde kwartaal 2020
  • Tewerkstellingsindicator verbetert tot -7,0; herstel investeringen blijft achter 

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van UNIZO Limburg en VKW Limburg zet in oktober opnieuw een stap in de goede richting, van -30,4 naar -17,1. Daarmee stijgt de POL na twee kwartalen terug tot boven de historische pré-corona dieptepunten van 2009 en 2013. Met de POL meten de beide Limburgse werkgeversorganisaties samen ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in de provincie. 

Na het dieptepunt van april (-43,1) is dit de tweede verbetering op rij, al blijven de globale cijfers duidelijk negatief. Het voorbije derde kwartaal neemt met een evaluatie van -19,8 afstand van de slechtste evaluatie ooit die het tweede kwartaal kende (-37,9), en ook de prognose van -14,4 voor het laatste kwartaal van 2020 toont aan dat de Limburgse ondernemers geleidelijk aan langs de reddingsladder uit de put klimmen.

Ondanks de voorzichtige toename en vooral een goede stijging in de tewerkstellingsindicator, blijven volgende indicatoren bijdragen tot een negatieve evaluatie van het voorbije kwartaal:

  • bij 46,7% van de Limburgse bedrijven daalde de omzet in vergelijking met vorig jaar;
  • 41,2% van de exportbedrijven zag haar export afnemen;
  • in 22,2% van de Limburgse bedrijven daalde de tewerkstelling 
  • bij 37,1% daalde het investeringsritme;
  • en 43,5% zag een afname van de winstmarge. 

Van alle indicatoren kennen de investeringen de kleinste toename. Het investeringsritme herstelt dus nog niet zo snel. Voor het komende kwartaal stijgt elke POL-indicator verder in vergelijking met de evaluatie van dit derde kwartaal van 2020, al blijven alle scores nog negatief.

De gunstige evolutie in de POL-cijfers zien we - met uitzondering van de detailhandel - in elke sector terugkomen. In de bouwsector, de diensten en de productie worden de globale negatieve POL-cijfers gehalveerd ten opzichte van juli, de groothandel zet als eerste en enige sector zelfs opnieuw een positieve score neer. Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan zien we in vergelijking met drie maanden geleden veel meer spreiding tussen de grootteklassen. Met uitzondering van de bedrijven tussen 10 en 20 werknemers worden de POL-cijfers overal wat minder negatief, met globaal gezien de grootste stijging van het ondernemersvertrouwen en de meest optimistische vooruitzichten bij de grote bedrijven vanaf 100 werknemers. 

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De vooruitgang in de POL toont aan dat de Limburgse ondernemers stilaan uit de put (willen) klimmen. Al blijken de wanden best nog wel steil en glad te zijn, en is de reddingsladder niet voor elke ondernemer en sector in zicht. Maar de weerbaarheid en de veerkracht van onze ondernemers komt wel degelijk tot uiting in deze cijfers, ondanks de stevige uppercut die velen onder hen het afgelopen half jaar hebben gekregen. Uit cijfers van Graydon blijkt dat van de kmo's tot 50 werknemers die het vóór de crisis zeer goed deden - zowat 90 procent – vandaag toch een kwart in een zeer kwetsbare positie verkeert. Bij gebrek aan reserves of omdat de reserves aan een sneltempo opgebrand worden.

Niet iedereen wordt door deze crisis echter in dezelfde mate getroffen. Er zijn ook bedrijven die het goed doen of zelfs beter dan voor corona. Een toenemend ondernemersvertrouwen is echter slechts één factor om uit deze crisis te geraken. Ook het consumentenvertrouwen moet terug omhoog, zodat de marktvraag kan volgen. En ook de overheid speelt een cruciale rol.  Heel wat maatregelen hebben wel degelijk een effect gehad om de economie te onderstutten. Waardoor op dit moment de crisis minder sterk is dan we enkele maanden geleden voorspelden. Toch vrezen wij dat er tegen het einde van dit jaar en begin volgend jaar nog een stevige terugval te verwachten is. Op dit ogenblik hangen immers nog altijd veel bedrijven aan het infuus.

De stijging van de werkloosheid blijft voorlopig relatief beperkt dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid. Ook het aantal falingen piekt nog niet, dankzij het overbruggingsrecht, het uitstel van fiscale en sociale lasten, ... Maar veel van die maatregelen lopen stilaan op hun einde, terwijl de economie nog lang niet opnieuw op kruissnelheid draait. Vanuit UNIZO vragen we daarom dat een aantal gerichte maatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid, zeker verlengd worden. Daarnaast vragen wij het recht op ondernemen te vrijwaren. Een tweede lockdown zouden onze bedrijven niet overleven. De beste manier om onze welvaart en ons welzijn te herstellen, is door onze ondernemingen voluit te laten draaien. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De afgelopen maanden werden we beperkt in onze maatschappelijke en economische vrijheden. En dat was nog begrijpelijk toen de pandemie ons overviel. Maar we hebben intussen ook kunnen leren. Het is daarbij van cruciaal belang dat we kunnen blijven ondernemen. Essentiële coronaregels moeten vanzelfsprekend worden toegepast. Maar alles wat veilig georganiseerd kan worden, moet ook georganiseerd kunnen worden. Of het nu gaat over toerisme, bouwwerven, events, beurzen, feesten of gewoon werken op kantoor: alles wat veilig kan, moet mogen. Laat ondernemers ondernemen.”