Positieve effecten van uitbreiding steunzone voor incubatoren bedreigd

Ondernemersorganisatie UNIZO Limburg neemt met verbazing kennis van de neveneffecten van de plannen tot uitbreiding van de steunzone, of ontwrichte zone, in Limburg zoals vandaag blijkt uit het artikel in de krant Het Belang van Limburg. Het is altijd de bedoeling geweest van de steunzone om de gevolgen van de sluiting van Ford Genk op te vangen door onze kmo's op bedrijventerreinen een vermindering van de loonkost te bieden wanneer ze investeren en bijkomend personeel aanwerven. “De steunzone of de ontwrichte zone is een positieve maatregel voor Limburg. We kunnen de ambitie van minister Muyters om meer jobs te creëren in Limburg enkel positief onderschrijven, maar de regels moeten objectief en eerlijk blijven”, zegt Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg.

De uitbreiding die voorligt, dreigt eerder de concurrentieverhoudingen tussen soortgelijke bedrijven over heel Limburg scheef te trekken. Wie toevallig op minder dan 500 meter van een bevaarbare waterweg gevestigd is zou in de toekomst ook van deze loonkostvermindering gebruik kunnen maken. Het criterium dat het bedrijf aan een waterweg ligt is blijkbaar arbitrair, want het bedrijf moet er zelfs geen gebruik van maken om te kunnen genieten van de voordelen van de steunzone. De praktijkvoorbeelden in het artikel zijn sprekend.

Het risico op procedures door individuele bedrijven die niet voor de uitbreiding van de steunzone in aanmerking komen is groot. “Het zou bijzonder jammer zijn indien daardoor de uitbreiding van de incubatoren en de brownfields in gevaar komen”, zegt Lodewyckx. “Wij pleiten voor een objectieve en eerlijke afbakening van de steunzone, die verdedigbaar is voor iedereen. De nieuwe voorgestelde afbakening voldoet daar niet aan. UNIZO Limburg doet daarom een constructieve oproep om te werken aan een gelijk speelveld voor alle ondernemers”, zegt Lodewyckx.

UNIZO Limburg vraagt Vlaams minister Muyters dan ook om terug te gaan naar de kern van de zaak: de incubatoren in de steunzone op te nemen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. In de afbakening zijn bovendien ondernemingen opgenomen die verder dan 500 meter van een waterweg liggen. Om het risico op procedures uit te sluiten stelt UNIZO Limburg voor om de regel van 500 meter te herbekijken zodat de noodzakelijke uitbreiding richting incubatoren en brownfields gevrijwaard blijft.