"Positieve elementen voor Limburg, maar grondige analyse regeerakkoord nodig"

 

UNIZO Limburg reageert in de eerste plaats tevreden over het feit dat er nu effectief een akkoord is onder de onderhandelaars over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. "Het in de toelichting van vanmiddag uitgesproken engagement om ruim aandacht te schenken aan ondernemerschap, waarbij wie initiatief neemt wordt ondersteund en waarbij drempels voor KMO's worden weggenomen, nodigt uit tot constructief samenwerken", zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, die minister-president Jan Jambon en zijn bestuursploeg alvast succes toewenst. "Al zullen de finale teksten van het regeerakkoord uiteraard nog heel wat vragen moeten beantwoorden." 

Ondernemers helpen om beter te starten, te innoveren, te digitaliseren, te exporteren en energiezuiniger te worden, en dat allemaal met zo weinig mogelijk administratieve lasten... UNIZO Limburg-topman Bart Lodewyckx kan de eerste toelichting van minister-president Jan Jambon alvast smaken. Ook de doelstelling om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80%, waardoor concreet 120.000 extra Vlamingen aan het werk kunnen, wordt voluit door UNIZO verwelkomd. "De zoektocht naar personeel is momenteel één van de grootste knelpunten voor onze KMO’s. De sterkere rol voor de VDAB op dit vlak, de snellere begeleiding van werkzoekenden, en de uitgebreide en flexibeler kinderopvang in het bijzonder voor werkenden zijn in dit kader alvast positief", aldus nog Lodewyckx.

Ook staat UNIZO achter het principe om werken sterker te doen lonen, "maar we kijken uit naar meer details over de aangekondigde jobkorting, en meer bepaald ook naar de financiering ervan en de relatie tot aangekondigde federale maatregelen. In ieder geval is zeker op dit vlak overleg met de sociale partners nodig." 

Voor UNIZO Limburg is het wegwerken van de files ook één van de grote uitdagingen voor de volgende regering. Van wat momenteel bekend is, vindt UNIZO alvast de gegarandeerde dienstverlening bij het openbaar vervoer en de nadruk op combimobiliteit positief, alsook de verdubbeling van de investeringen in fietspaden en de infrastructuurwerken aan de Brusselse en Antwerpse ring. UNIZO herhaalt op dit vlak haar pleidooi voor een mobiliteitspact met de andere overheden, want mobiliteit stopt niet aan onze gewestgrenzen.

Voor zover momenteel bekend ontbreekt op vlak van energie de reeds vroeger aangekondigdeenergienorm om de energiekosten van onze KMO’s onder controle te houden. Positief vindt UNIZO dan weer dat de oorspronkelijke piste om een evenwicht in de begroting pas in 2024 te bereiken werd verlaten, en het streefdoel nu 2021 is. "We hebben weinig excuus om onze begroting niet in evenwicht te houden. We rekenen op een sterke regering Jambon I, ook op begrotingsvlak. Uiteindelijk moeten we de begroting van het hele land op orde krijgen, en ook Vlaanderen draagt daarin een belangrijke verantwoordelijkheid."

 
Regeerakkoord belangrijk voor Limburg
“Het volledige regeerakkoord is nog niet in detail gepresenteerd, maar we vernemen dat er heel wat verwijzingen naar Limburg, die overigens door alle sociale partners zijn onderschreven, in zijn opgenomen die onze provincie op economisch vlak moeten versterken”, aldus Bart Lodewyckx.

Zuurstof voor jonge Limburgse bedrijven
UNIZO Limburg verwelkomt een lening van 100 miljoen via LRM voor de ondersteuning van start ups en spin-offs. “Hiermee kan de kloof tussen de 15 spin-offs aan de UHasselt en de 38 aan de Universiteit Antwerpen en 108 aan de KU Leuven verkleind worden”, zegt Lodewyckx. Daarnaast is UNIZO Limburg ook verheugd met de uitbouw van de universiteit Hasselt waardoor meer jongeren kunnen participeren aan het universitair onderwijs en ook in eigen streek kunnen werken.  Vooral de opleiding verpleeg- en vroedkunde zal hierin een sterke bijdrage leveren.

“Limburg mag geen perifeer gebied worden”
Op ruimtelijk vlak blijft het ogen en oren open houden om te verhinderen dat Limburg als perifeer gebied beschouwd wordt en beperkt worden in onze toekomstige economische ontwikkeling. “Het is evident dat het Economisch Netwerk Albertkanaal beschouwd wordt als één van de belangrijkste onderdelen van het Vlaams logistieke netwerk. Waardevol is ook de vermelding van de Albertknoop (plan voor watergebonden bedrijventerrein Lanaken - Maastricht) en de poort Genk.

 Verder wordt gefocust op bundeling en ontwikkeling in stedelijke gebieden. “Limburg blijft hier kwetsbaar met enkel de bipool Hasselt-Genk.  We vrezen dan ook dat we in de toekomst als perifeer gebied zullen bestemd worden en minder kansen tot economische ontwikkeling krijgen dan andere Vlaamse regio’s”, aldus Lodewyckx. Daarnaast is UNIZO Limburg tevreden met de herbevestiging van de Noord-Zuid en Spartacus.

SALK 1.0 wordt SALK 2.0
UNIZO Limburg kijkt bovendien uit naar het vervolgtraject op SALK 1. “We zijn tevreden dat in het regeerakkoord wordt gesproken van SALK 2.0, in plaats van enkel een afronding van SALK 1. Hierdoor kunnen we alle onderwerpen die nog niet werden gerealiseerd in de eerste versie van SALK hoog op de agenda houden. In combinatie met de 137 miljoen EU-middelen die Limburg de komende jaren zal ontvangen is het een goede zaak dat Vlaanderen middelen voorziet voor de verdere sociaal-economische ontwikkeling van Limburg”, aldus nog Lodewyckx.

Behoud provincies goede zaak, zeker voor Limburg
Het behoud van de provincies is een goede zaak, zeker voor Limburg, stelt UNIZO Limburg. “Wel moeten Limburgste steden en gemeenten intensiever gaan samenwerken. Meer en beter presteren is het uitgangspunt. Limburg heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse provincies, geen grote centrumsteden. De provinciale structuur kan dan ook een unieke rol opnemen. Een rol die ervoor zorgt dat we onze krachten bundelen en virtueel één grote stad zijn. Door expertise ten dienste te stellen van de gemeenten en samenwerking te stimuleren, kan voor een schaalvergroting gezorgd worden die alle gemeenten ten goede komt”, aldus Lodewyckx.

"The proof of the pudding is in the eating", zegt Lodewyckx ter afronding van deze eerste, voorlopige reactie op de Vlaamseregeringsvorming. "We zullen de teksten de komende dagen grondig doornemen en beoordelen, maar finaal telt vooral wat onze ondernemers straks op het terrein gaan zien van de verschillende engagementen in het nog te door te nemen regeerakkoord."