Starter? Ook jij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht!

Volgens UNIZO Limburg denken vele startende ondernemers dat zij geen recht hebben op het overbruggingsrecht omdat zij de noodzakelijke vermindering van omzet niet kunnen aantonen. Uit informatie van meerdere sociale verzekeringsfondsen blijkt dat zij hun omzet moeten vergelijken met de eerste maand van hun activiteit. Wanneer zij na 1 maart 2020 gestart zijn, lag hun omzet in volle coronacrisis reeds laag. Het is dan vaak moeilijk om aan te tonen dat hun omzet in bijvoorbeeld april 2021 nog eens 40% lager ligt dan in hun eerste maand. Dit omdat zij tijdens hun opstart in volle corona crisis in 2020 vaak een extra lage omzet geboekt hebben.

Bart Lodewyckx: “Door onvolledige informatie denken de starters in kwestie dat ze geen recht hebben op het overbruggingsrecht. De juiste werkwijze - die vaak niet vermeld wordt - is dat deze starters hun werkelijke omzet april 2021 moeten vergelijken met de omzet die in hun businessplan voor april 2021 vooropgesteld wordt. Met die vergelijkingsbasis komen ze vaak wel aan een werkelijke omzet die meer dan 40% lager ligt dan hun vooropgestelde omzet in hun businessplan. En zo openen ze dus wel een recht op het overbruggingsrecht. Voor vele starters is dat van levensbelang: het vermijdt dat ze ten onder gaan vooraleer ze goed en wel begonnen zijn.”