UNIZO komt met 7 concrete acties voor aanpak arbeidsmarktkrapte

Ondanks corona en een tijdelijke daling van het aantal vacatures, blijft er een grote kloof tussen het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures. Eind juni 2021 telde Limburg 23.994 werkzoekenden zonder werk, tegenover 30.994 vacatures in het voorbije jaar. Meer dan 6 op de 10 Limburgse bedrijven kampen vandaag dan ook met moeilijkheden om vacatures in te vullen. In de bouw en bij groeibedrijven is dit zelfs meer dan 80%.

Met een werkloosheid die op het laagste peil van de afgelopen 10 jaar staat, en in Limburg zelfs de sterkste daling in de populatie werkzoekenden (-16,3%) op een jaar tijd van heel Vlaanderen, is er nog niet direct beterschap in zicht. Vooral niet als we rekening houden met de uitdaging om in Limburg de komende 5 jaar ca. 50.000 uittredende werknemers te vervangen, de zogenaamde vervangingsvraag. In heel Vlaanderen gaat het om 405.000 te vervangen werknemers.

Het moet echt gedaan zijn met werklozen die niet actief zoeken naar een baan. De problemen op de arbeidsmarkt zijn nu al niet meer te overzien.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Beleidsmakers kloppen zichzelf graag op de borst dat nooit eerder zoveel mensen aan de slag waren als vandaag en dat de werkloosheidscijfers historisch laag zijn. Dat klopt, maar daarmee is niet alles verteld. Het werkloosheidscijfer geeft aan hoeveel mensen een job zoeken. Maar er zijn veel meer mensen die geen job hebben én niet zoeken. Dat blijkt uit het cijfer van de werkzaamheidsgraad, dat aangeeft welk percentage van de bevolking tussen de 20 en 64 jaar aan het werk is. In Vlaanderen is dat afgerond 75%, in Limburg bijna 72%. Met andere woorden: meer dan 25% van de bevolking op arbeidsleeftijd is niet aan het werk en slechts een deel daarvan zoekt naar werk.”

 

België Europees kampioen in lasten op arbeid en personenbelasting

Lodewyckx vervolgt: “Er werken niet alleen te weinig mensen, maar zij die werken dragen nog eens te veel lasten. Dat laatste werd recent nog eens bevestigd door de OESO-cijfers. De EK-finale hebben we misschien niet gehaald, maar België is wel Europees kampioen wat betreft de lasten op arbeid en de personenbelasting. Hoog tijd om het geweer van schouder te veranderen en kampioen te worden in een andere discipline: het aantal werkenden. Want het ziet ernaar uit dat we hun hoofden en handjes meer dan ooit nodig gaan hebben.”

UNIZO pleit dan ook voor 7 concrete maatregelen die dringend de krapte op de arbeidsmarkt moeten helpen oplossen. Meer mensen aan het werk krijgen is dan ook dé relanceboodschap. Het is niet alleen een oplossing voor bedrijven, maar ook een win-win voor de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid. Een job is bovendien de beste garantie tegen armoede. In de 7 voorgestelde maatregelen dienen verplichten en motiveren dan ook hand in hand te gaan.

Bart Lodewyckx: “We kunnen nog heel wat mensen verplichten tot werk. Maar de kunst gaat zijn om mensen vooral te motiveren tot werk. Want zeg nu eerlijk: wil u medewerkers aanwerven die bij u komen omdat ze dat moeten en dus verplicht worden? Of wil u medewerkers die bij willen komen werken en dus intrinsiek gemotiveerd zijn? De vraag stellen is ze beantwoorden…”

UNIZO Limburg eist daarom echt doortastende maatregelen en een hervorming van de arbeidsmarkt. De recepten zijn gekend en liggen voor het rapen in andere landen: een lagere belastingdruk op arbeid, werkloosheid beperken in de tijd, snellere opvolging en begeleiding van allerlei niet-actieven, meer opleiding en bijscholing en meer flexibiliteit.  

De 7 maatregelen op een rij:

  • Verklein de kloof tussen bruto en netto
  • Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd
  • Verklein de werkloosheidsval
  • Verklein de promotieval
  • Activeer de hele arbeidsreserve
  • Verplicht werkzoekenden tot opleiding en omscholing
  • Creëer meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers