UNIZO Limburg KIEST: Limburgse ondernemers plaatsen ruimtelijke ordening en mobiliteit hoog op prioriteitenlijst

De ontwikkeling van een duidelijke visie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn de twee belangrijkste prioriteiten die Limburgse ondernemers meegeven aan politici naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Dat blijkt uit ronde tafels in 30 Limburgse gemeenten, waar meer dan 400 ondernemers aan hebben deelgenomen. De Lokale Ondernemers Verenigingen van UNIZO in Limburg hebben 6 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen dossiers met ondernemersprioriteiten opgemaakt, op maat van hun stad of gemeente.

“Lokale verkiezingen zijn en blijven belangrijk voor onze ondernemers. De impact van beleidsmaatregelen op lokaal niveau mogen we niet onderschatten. Daarom hebben onze ondernemers de voorbije weken en maanden nagedacht en heel wat voorstellen ontwikkeld”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. Voor zo goed als alle gemeenten is er een specifiek dossier op maat opgemaakt. Daarnaast is er ook een dossier met algemene ondernemersprioriteiten opgemaakt. Dit dossier werd bezorgd aan alle politieke partijen en is te vinden op https://www.unizo.be/unizo-kiest

Ruimtelijke ordening & mobiliteit als speerpunt
De Limburgse ondernemers vragen om een duidelijke visie over ruimtelijke ordening en mobiliteit in hun gemeente. Dit geldt zowel voor het centrum, de periferie als voor de bedrijventerreinen. “Het start bij een visie. Belangrijker is echter dat deze visie resulteert in bijhorende actieplannen die ook effectief uitgevoerd worden”, verduidelijkt Lodewyckx. UNIZO Limburg pleit er bovendien voor om verder in te zetten op bedrijvige kernen. Dat zijn kernen waar wonen, diensten, ontspanning én werken samenkomen, elkaar versterken en op die manier zorgen voor levendigheid en dynamiek. "Bedrijvige kernen zijn daarom duurzaam en de beste remedie tegen leegstand. De bedrijvigheid wordt niet alleen waargemaakt door handel, maar ook door zichtbare diensten, ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers en co-workingplekken voor freelancers en ondernemers in de creatieve economie", zegt Lodewyckx. Zo'n bedrijvige kern gaat hand in hand met een slim en goed parkeerbeleid zodat de centra ook bereikbaar zijn.

Gemeentelijk economisch beleid ontwikkel je niet alleen. “Daarom vragen onze ondernemers om ze verder te betrekken in adviesraden en uiteraard om rekening te houden met de uitgebrachte adviezen. We gaan zelfs een stap verder, waarom ontwikkelen we op lokaal niveau geen platform waarin co-creatie tussen politiek en ondernemers mogelijk wordt?”, vraagt Lodewyckx zich af.

Vraag om volwaardige dienst econonomie
Uit de verschillende ronde tafels blijkt dat alle ondernemers een volwaarde dienst economie willen, of minstens een ondernemersloket waar ze op een professionele manier terecht kunnen. “Een positief onthaal- en begeleidingsbeleid voor ondernemers gaat niet zonder in te zetten op communicatie. “Transparantie en openheid zijn codewoorden voor ondernemers, die ze graag nog meer toegepast zien vanaf 2019”.

Inzetten op veiligheid en stabiele fiscaliteit
Naast ruimte en mobiliteit blijken ook veiligheid en een faire fiscaliteit twee belangrijke prioriteiten voor Limburgse ondernemers naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn vragende partij voor meer camerabewaking in de steden en gemeenten, meer positieve controles, meer blauw op straat en een strenger en kordater optreden tegen criminaliteit.

Tot slot blijven de ondernemers hameren op een faire en stabiele gemeentelijke fiscaliteit. “Belastingen verhogen is in 2019 zeker uit den boze. Meer nog. Laten we er dringend werk van maken om duidelijkheid te scheppen in de spaghettiknoop aan belastingen in onze Limburgse gemeenten. Uit een recent onderzoek van UNIZO Limburg bleek nog dat in sommige gemeenten een veelvoud aan lokale belastingen wordt geheven en dat er zelfs een verschil in waarde – tot 3 keer duurder – op zit. Dit is geen pleidooi tegen gemeentebelastingen, want koken kost nog altijd geld. Maar wel een pleidooi om klaarheid te scheppen en een transparant, stabiel en faire gemeentelijke fiscaliteit te ontwikkelen”, besluit Lodewyckx.