UNIZO LIMBURG: "Ongehoord hoe de regering hiermee doorgaat en alle kritiek naast zich neerlegt."

UNIZO Limburg noemt het onbegrijpelijk en vooral zorgwekkend dat het wetsontwerp over het onbelast bijklussen volgende week donderdag, zonder enige aanpassing, opnieuw ter stemming naar de Kamer gaat. Daarmee reageert de ondernemersorganisatie op een artikel in Het Belang van Limburg. Toen de Franse Gemeenschapscommissie in januari een belangenconflict inriep, drong UNIZO er op aan om het uitstel van de stemming dat daardoor ontstond tenminste nuttig te gebruiken om, in overleg met alle stakeholders, de pijnpunten in de wet bij te sturen en verduidelijkingen aan te brengen.

“We zijn nu meer dan vijf maanden verder, maar in al die tijd is er geen komma aan de wet gewijzigd”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg vast. “Dit heeft alles van een – letterlijk – stilzwijgend akkoord binnen de regering om het wetsontwerp onverkort te laten passeren. Zowel UNIZO als de aangesloten sectorfederaties die ze daarover consulteerde houden hun hart vast voor de gevolgen als de wet er eenmaal doorkomt. “Ook nu zullen we ons blijven verzetten en vragen we de politieke partijen om zich nogmaals over dit dossier te buigen om de hiaten in de wetgeving weg te halen", aldus Lodewyckx.

Garanties op beperkingen tot échte vriendendiensten
Zo wil UNIZO Limburg nog altijd harde garanties dat de 'occasionele diensten', waarvan sprake, effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Daarbij moeten activiteiten worden geschrapt die concurrentieel kunnen zijn met die van reguliere zelfstandigen (bijvoorbeeld onderhoudswerken aan of rondom de woning). Ook kan er voor UNIZO geen sprake van zijn dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste. "Want dan stimuleer constructies waarbij werknemers vier vijfde gaan werken bij hun baas om vervolgens diezelfde baas op de vijfde dag aan oneerlijke gunstvoorwaarden te gaan beconcurreren", aldus UNIZO Limburg.

Aanpassingen nodig aan regelgeving voor deelplatformen
Daarnaast blijft UNIZO Limburg ook bezorgd over de diensten die via platformen kunnen worden verricht, omdat hier de beperkingen op het onbelast bijverdienen niet of nauwelijks gelden. Hier had UNIZO absoluut aangedrongen en gerekend op bijsturingen, zoals het behoud van de huidige belasting van 10 % en het invoeren van een grensbedrag van 500 euro per maand.

Zoals de wet er nu uitziet, krijgen UNIZO, haar leden en aangesloten sectorfederaties geen enkele garantie dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Want ook dat betekent deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven.

Blijven druk uitoefenen
UNIZO rekent er op dat ook de verschillende andere stakeholders met kritiek op de huidige bijkluswet mee druk op de ketel blijven zetten. “De aankondiging dat de bijkluswet op een later tijdstip zal worden geëvalueerd, is wel een érg magere en ongeloofwaardige troost voor alle ondernemers die met de gevolgen ervan zullen worden geconfronteerd. Tegen dat evaluatiemoment is het grootste kwaad immers al geschied. Als we de heel voorspelbare kwalijke gevolgen van het wetsontwerp al niet vooraf kunnen bijsturen… Nadien zal het alleen maar moeilijker worden", besluit Lodewyckx.