UNIZO positief over oplossing Kristalpark III

Dialoog werkt beter dan polarisatie maar claim op gronden mag geen aanleiding geven tot precedent

Vanuit UNIZO zijn we positief over dit akkoord omdat er door de afkoop rechtszekerheid is gecreëerd voor de overblijvende bedrijfsgronden. Bovendien kan het zonnepark er nu komen waardoor Vlaanderen ook dichter bij zijn klimaatdoelstellingen komt. “Wij zijn in het verleden steeds koele minnaars geweest van de groene beweging in Limburg. Maar het is hoog tijd dat we de polarisatie doorbreken en naar oplossingen zoeken waarbij economie en ecologie hand in hand gaan. In het verleden zijn we vaak op een zo onbehouwen manier -niet zelden via ‘old school’ politiek- met onze natuur en ruimtelijke ordening omgesprongen dat we onze eigen ‘groene fundamentalisten’ hebben gekweekt. Wie permanent slaat naar een zwerm bijen, is van één zaak zeker: dat ze zullen terugsteken”, volgens Bart Lodewyckx. “Dit dossier heeft bewezen dat dialoog beter werkt dan polarisatie. Tegelijkertijd willen we er wel over blijven waken dat de rechtszekerheid van ondernemers gevrijwaard blijft. Onze groene vrienden zullen ook water bij de wijn moeten doen door niet voor elke spin gronden te claimen. Want daarmee voeden ze zelf de polarisatie”, aldus nog Bart Lodewyckx.