UNIZO verheugd over verdwijnen 'strafheffing'

Het parlement keurde zopas een wetsvoorstel goed dat komaf maakt met één van de meest controversiële maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. Vennootschappen worden niet langer dubbel gesanctioneerd indien ze onvoldoende loon (minder dan 45.000 euro) uitkeren aan een bedrijfsleider. “We zijn opgelucht dat een maatregel waar we zo lang tegen gestreden hebben eindelijk verdwijnt”, zegt UNIZO.

De reden voor de invoering van de maatregel was het tegengaan van de “vervennootschappelijking” door de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting. Initieel was er sprake van 10% sanctie, deze werd op uitdrukkelijke vraag van UNIZO gehalveerd en nu uiteindelijk afgeschaft.

Meer info: parick.buteneers@unizo.be, 0496 101 769.