Voor het eerst meer Limburgse starters in vrij beroep dan in handel

 

  • 20% meer vrije beroepers in voorbije 4 jaar
  • 1 op 4 Limburgse zelfstandigen starten in vrij beroep
  • Voor het eerst meer starters in vrij beroep dan in handel
  • Meer vrouwen dan mannen kiezen voor vrij beroep
  • Meeste vrouwen bij paramedici, minste vrouwen in immosector
  • 6 op 10 van de stopzettingen in vrij beroep gebeuren door 25- tot 45-jarigen

De provincie Limburg telde nog nooit zo veel vrije beroepers. Het aantal blijft jaar na jaar stijgen. In 2018 telde de provincie Limburg 23.641 vrije beroepers, op een totaal van 85.498 zelfstandige ondernemers. Dat blijkt uit de Polsslag 2019 van de UNIZO-Federatie Vrije Beroepen. Dit onderzoek bundelt relevant cijfermateriaal over het aantal vrije en intellectuele beroepen en de starters en stoppers in de sector, op basis van RSVZ-gegevens. De vrije beroepen vertegenwoordigen meer dan één vierde, of 27,7% van het totaal aantal zelfstandigen in onze provincie. Op 4 jaar tijd is het aantal vrije en intellectuele beroepers hiermee gegroeid met 20,5%, tegenover een groeipercentage van 6,6% wat alle zelfstandige ondernemers betreft.

Uit de Polsslag 2019 blijkt nog dat er in 2018 in Limburg voor het eerst meer zelfstandigen in een vrij beroep dan in de handel zijn gestart, dat steeds meer vrouwen kiezen voor een vrij beroep, maar ook dat er een groot aantal stopzettingen is bij de 25 tot 45-jarigen.

Stijgende trend in bijna alle sectoren van het vrije beroep
De afgelopen vier jaar (2014-2018) vertoonde deze stijgende trend zich in de meeste beroepssectoren van het vrije beroep. De sterkste groeiers zijn de intellectuele diensten met een stijging van 30,5% en de paramedici met een stijging van 20,6%. De overige groei zit bij artsen (+8,3%), architecten (+5,9%), dierenartsen (+4,5%), advocaten (+3,6%) en tandartsen (+2,8%). Het aantal deurwaarders daalde op 4 jaar tijd met 16%.

“Die aanhoudende populariteit van de sector zorgt net zoals de voorbije jaren voor een continue instroom van jongeren en nieuwe zelfstandigen”, zegt Hubert Bijnens, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen Limburg. “Een hele generatie van nieuwe vrije beroepers met frisse visies en denkwijzes, klaar om een antwoord te kunnen bieden op veranderende verwachtingen van patiënten, cliënten en klanten in de maatschappij. Het vrije beroep is daarmee een sector met een gegarandeerde en waardevolle toekomst, maar ook met heel wat uitdagingen”.

Starters in een vrij beroep
In 2018 startten in Limburg 2.223 personen in een vrij beroep,  dat is 26,4% of meer dan één vierde van het door de RSVZ geregistreerde totale aantal starters van dat jaar (8.415). “Voor het eerst startten daarmee in Limburg meer ondernemers in een vrij beroep dan in de handel (2.177 starters)”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. Meer dan de helft van de vrije beroepers start voor het vijfendertigste levensjaar (50,6% of 1.126 personen). Ook in de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar starten nog heel wat vrije beroepers (25,9%). Er waren in 2018 ook nog bijna 1 op 10 startende 50-plussers.

Steeds meer vrouwen in een vrij beroep
In Limburg bedraagt het aandeel van vrouwelijke vrije beroepers 46,4%, wat het hoogste is in Vlaanderen (gemiddelde 44,4%). Het aantal startende vrouwen in het vrije beroep ligt met 52,4% in 2018 (1.165 starters) bovendien hoger dan het aantal startende mannen (47,6%; 1.058 starters). Bij de startende vrije beroepers hebben de vrouwen voor alle leeftijdscategorieën tot 55 jaar een groter aandeel dan de mannen. In het totaal blijven de mannelijke beoefenaars wel nog in de meerderheid: er waren 53,6% ofwel 12.662 mannen tegenover 46,4% oftewel 10.979 vrouwen aan de slag in een vrij beroep.

Dat vrouwelijke beroepsbeoefenaars aan een opmars bezig zijn, blijkt duidelijk uit de evolutiecijfers. In vergelijking met 4 jaar geleden (2014) zijn er vandaag 24,9% meer vrouwelijke vrije beroepers, tegenover een aangroei van 17,0% bij de mannen.

Het aandeel van de vrouwelijke vrije beroepers is het meest opvallend bij de paramedische beroepen (o.a. logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen,…) waar 76,1% van de beoefenaars in 2018 vrouwen zijn. Ook bij dierenartsen en tandartsen zijn er meer vrouwelijke zelfstandigen dan mannelijke. De sector fiscaal/vastgoed blijkt de minst populaire sector voor zelfstandige vrouwelijke beoefenaars: slechts 23,8% van de zelfstandige ondernemers in deze sector zijn vrouwen.

Stoppers in een vrij beroep
In 2018 hebben 909 vrije beroepers in Limburg hun activiteit stopgezet. Met 21,6% van het totale aantal stopzettingen in de provincie (4.205) in dat jaar, komen de vrije beroepers op een derde plaats van het aantal stopzettingen per sector, na handel en productiesector. Opmerkelijk is het grote aantal stopzettingen bij de 25 tot 44-jarigen: 311 stoppers in de categorie 25-34 jaar en nog eens 217 stopzettingen bij de 35 tot 44-jarigen. In totaal stoppen bijna 6 op 10 vrije beroepers voor hun 45e: 58,1%; oftewel 528 stoppers. Op beroepsniveau zien we een grote uitval bij de intellectuele beroepen (59,6% van het aantal stoppers). De paramedici komen met een aandeel van 24,6% op de tweede plaats. Ook bij de advocaten, architecten, artsen en de sector fiscaal & vastgoed en architecten vinden we heel wat stopzettingen terug in 2018.

“De vrije beroeper van vandaag is meer een meer ‘ondernemer’ en is dus niet meer de vrije beroeper van pakweg 20 jaar geleden.”, vult Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg aan. “Maar dat betekent ook meer administratieve rompslomp, meer concurrentie, meer gevraagde expertise, meer investeringen, mondigere cliënten of patiënten en een moeilijkere combinatie van werk en privé, …. Een deel van de vrije beroepers haakt daardoor af. Het is voor vrije beroepers - net zoals voor elke ondernemer trouwens - dus van belang om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, met ondersteuning vanuit het onderwijs en vanuit ondernemersorganisaties.”