Wat wij wensen voor 2023?

  • Voor de Vlaamse economie: een ‘dubbele’ indexsprong. Voor Poetin en de zijnen: een ‘enkele’ rit Siberië. 
  • Voor de aarde: wat meer aandacht. Voor Prins Harry: wat minder aandacht.
  • Voor iedereen met een burn-out: opnieuw vuur. Voor iedereen met vuur: voldoende rust.
  • Voor investeringen in groene energie: ‘fasten your seatbelts’. Voor uw energiefactuur: ‘intermittent fasting’.
  • Voor onze kinderen: een warme opvang en uitstekend onderwijs. Voor ons onderwijs: bevlogen leerkrachten en minder administratie.
  • Voor onze twee regeringen: structurele hervormingen en ‘orde op zaken’. Voor Kamal: een nieuwe tv-reeks ‘andermans zaken’.
  • Voor 55-plussers en kwetsbare groepen: kansen op de arbeidsmarkt. Voor de arbeidsmarkt: een grondige modernisering en meer bonte spechten dan witte raven.
  • Voor de woke-beweging: nuance en zelfrelativering. Voor de anti-woke-beweging: exact hetzelfde.
  • Voor wie te zeker is: twijfel. Voor wie twijfelt: inzicht.
  • Voor wie angstig is: hoop. Voor wie hoopt: initiatief.

En u, beste ondernemer, u wensen we vooral veel initiatief, nog meer goesting en een gunstig ondernemersklimaat.
Voor dat laatste zullen wij in 2023 vanuit UNIZO opnieuw keihard strijden.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg

reageer