Werkgeversorganisaties hekelen nieuwe oppervlaktebelasting in Beringen

Werkgeversorganisaties hekelen nieuwe oppervlaktebelasting in Beringen en vragen stadsbestuur om geplande ontvangsten grondig bij te sturen 

UNIZO Limburg, Voka – KvK Limburg en VKW Limburg roepen samen met Ondernemersclub Beringen en UNIZO Beringen het stadsbestuur van Beringen op haar nieuw belastingreglement grondig te herzien. De administratieve vereenvoudiging waarbij een aantal belastingen geïntegreerd worden in één reglement valt toe te juichen, maar dat dit gepaard gaat met een meeropbrengst van één miljoen euro is onverdedigbaar. “Onze bedrijven en hun medewerkers werken iedere dag keihard om het hoofd boven water te houden tijdens deze coronacrisis. Net hen de rekening presenteren is dan ook een slag in het gezicht voor velen”, aldus de werkgeversorganisaties.

De drie werkgeversorganisaties en de lokale ondernemersverenigingen onderhandelen reeds een tijdlang met het stadsbestuur over een aanpassing van het reglement. Zowel de meeropbrengst als de spreiding van de belasting werden daarbij in vraag gesteld. Zo wordt het minimumtarief in het huidige voorstel opgetrokken naar 120 euro, waardoor er bij de kleinste ondernemers in Beringen 300.000 euro per jaar extra opgehaald wordt. “Dat deze kleine ondernemers in tegenstelling tot in andere steden en gemeenten niet ondersteund worden door corona-maatregelen van het stadsbestuur, maakt het extra zuur”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Onmogelijk te rechtvaardigen

Daarnaast dreigen zogenaamde ‘hinderlijke’ bedrijven tot 3,5 keer (!) het basistarief te moeten betalen. Dat komt overeen met een belastingverhoging van meer dan 700.000 euro oftewel 73% méér dan voorheen. “Dit valt op geen enkele objectieve manier te rechtvaardigen. De factorverhoging lijkt willekeurig gekozen om de totale opbrengst de hoogte in te jagen”, stellen Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerde bestuurders van respectievelijk Voka – Kamer van Koophandel Limburg en VKW Limburg.

Een verhoging van de specifieke bedrijfsbelastingen van 1 miljoen euro op een totaal van 2,2 miljoen is een zeer sterke toename die voor de drie werkgeversorganisaties niet door de beugel kan. Het stadsbestuur beloofde op 28 september de voorstellen tot een verlaging van het totale tarief én een meer rechtvaardige spreiding te bekijken. Sindsdien werd er herhaaldelijk geïnformeerd naar het resultaat van de bespreking in het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur hult zich echter in stilzwijgen, wat verder constructief overleg bemoeilijkt.

Juridische acties

De werkgeversorganisaties roepen het stadsbestuur een laatste keer op om gebruik te maken van de beperkte tijd die er nog rest om een grondige aanpassing van het belastingreglement door te voeren en vooral de geplande opbrengsten naar beneden te halen: “Wij vragen ook alle gemeenteraadsleden om hier in de vergadering van de gemeenteraad van november aandacht aan te besteden. We kunnen niet uitsluiten dat ondernemers via gezamenlijke juridische acties dit belastingreglement in zijn huidige vorm willen laten vernietigen. Niemand is echter gebaat bij een ellenlange procedureslag en we hopen nog steeds tot een gedragen akkoord te komen.”