Zomerakkoord #5: Jachtseizoen al geopend?

De voorbije 5 weken hebben we hier een aantal positieve elementen uit het Zomerakkoord toegelicht. Er zitten echter ook nog een aantal addertjes onder het gras. Zo is er het voorstel om ondernemers die verlies maken toch een extra 'winstbelasting' plus een boete te laten betalen op ingebrachte bedrijfskosten die werden verworpen bij een controle. De onderliggende reden kunnen we perfect begrijpen, namelijk het tegengaan van fiscale fraude. Maar het probleem is dat door onze complexe fiscaliteit aftrekposten meer dan eens een bron van discussie zijn tussen bedrijven en fiscus. Niet zelden is die laatste nog op zoek naar extra belastinginkomsten. Bovendien weten we uit ervaring dat kleine zelfstandigen en kmo's, die niet beschikken over een leger fiscale experten en advocaten, in dit soort discussies doorgaans aan het kortste eind trekken. Uiteraard is UNIZO tegen manifeste fraude want dat is concurrentievervalsing. Maar we vragen wel duidelijke regels die geen ruimte laten voor rechtsonzekerheid, willekeur en de persoonlijke appreciatie van overijverige inspecteurs. Daarom hebben we een overleg gepland met het kabinet Van Overtveldt. Met het oog op een constructieve oplossing die fiscale fraude tegengaat maar vermijdt dat ondernemers zich terug gaan voelen als patrijzen aan het begin van het jachtseizoen....

Bart Lodewyckx - gedelegeerd bestuurder