Toekomstgericht innoveren

De afgelopen maanden is bewezen hoe nuttig het is om flexibel te kunnen pivoteren als ondernemer. Je kan het vergelijken met een tsunami: iedereen ziet de golven aankomen, maar niemand weet hoe snel ze komen, ze elkaar opvolgen en hoe groot de impact zal zijn. En toch kan je je erop voorbereiden! Ons persoonlijk begeleidingstraject ‘Toekomstgericht Innoveren' is zoals een eerste surfles. Samen gaan we na hoe jij op voorhand kan inspelen op de veranderingen in de markt.

 

WAT HOUDT HET BEGELEIDINGSTRAJECT ‘TOEKOMSTGERICHT INNOVEREN’ IN?

Dit traject bestaat uit 5 sessies:

  • Gratis intakegesprek (1,5 uur): Een kennismakingsgesprek waarin we elkaar leren kennen en de verwachtingen schetsen. Ook specifieke vragen kan je hier al stellen, zodat we daar rekening mee kunnen houden in het traject.
  • Megatrends-gesprek (2 uur): Aan de hand van onze 14 megatrends, die samen met het Copenhagen Institute for Future Studies werden uitgewerkt, inspireren we jou met diverse trends binnen en buiten jouw sector. Telkens met heel specifieke voorbeelden. Vervolgens gaan we na welke trends aansluiten bij jouw visie als ondernemer en welke mogelijkheden die bieden voor jouw zaak/bedrijf.
  • Brainstrommoment in groep (2 à 3 uur): Tijdens deze brainstorm kaderen we eerst heel duidelijk jouw situatie en verwachtingen. We starten de brainstorm met een inspiratiemoment. Daarbij lichten we de gekozen megatrends toe en onderbouwen ze met duidelijke trends en voorbeelden. Doelstelling is om elke trend samen met de groep te bespreken en ideeën op te doen voor de vertaling van die trends naar jouw onderneming. Geen enkel idee is hier te gek, aangezien we misschien met 1% van het idee wel aan de slag kunnen gaan. 
  • Uitwerking van het ideale toekomstscenario (2 uur): Met de meest interessante ideeën uit de brainstormsessie werken we het ideale toekomstscenario uit en zoeken we uit wat er nodig is opdat jij dat kan verwezenlijken. We ronden dit traject af met een bruikbaar actieplan, inclusief de nodige deadlines en namen van die jou kunnen ondersteunen met de verwezenlijking van het gekozen scenario.
  • Opvolggesprek (1 uur): Na 6 maanden kloppen we terug bij jou aan, om te horen hoe het gaat, de genomen acties te evalueren en te kijken hoe het verder moet.

VOOR WIE? 

Dit traject is interessant voor élke ondernemer: van eenmanszaken, vrije beroepers en retailers tot horeca en kmo’s. We werken niet sectorgeboden en ook de fase waarin de onderneming zich bevindt is niet van belang, aangezien we het traject volledig op maat uitwerken. 

De begeleiding is o.a. interessant voor ondernemers die zich willen (her)oriënteren of uitbreiden. Maar evenzeer voor ondernemers die louter geïnspireerd willen worden om zicht te krijgen op de mogelijke toekomstscenario’s van het bedrijf.

RESULTAAT EN LOOPTIJD 

  • je ontvangt een trendrapport met een vertaling van de trends naar jouw bedrijf en mogelijke toekomstscenario’s, aangevuld met een plan van aanpak voor het nemen van verdere stappen 
  • looptijd: max. 6 maanden 

KOSTPRIJS

Voor het traject 'Toekomstgericht innoveren' betaal je 795 euro excl. btw.

VRAAG INFO  

Bel vrijblijvend naar 011 26 30 96 of mail naar begeleiding@unizo.be.

gratis intakegesprek terug naar overzicht

ONTDEK WAT ONDERNEMERS UIT ONZE TRAJECTEN OPSTEKEN

b4plasticsB4 plastics op de springplank naar innovatie

Eco-plastics ontwerpen, ontwikkelen en verdelen. Daar legt het Maasmechelse B4Plastics de focus op. Wat dacht je bijvoorbeeld van biologisch afbreekbare rietjes of trimdraden? En zo werkt zaakvoerder Stefaan De Wildeman nog aan nieuwe, recycleerbare soorten plasticideeën.

Een bedrijf met toekomst én ambities dus. Om die de juiste richting te laten uitgaan, klopte eigenaar Stefaan De Wildeman (foto) bij UNIZO Limburg aan voor een één-op-éénbegeleidingstraject rond toekomstgericht innoveren...

lees hier het hele verhaal