Wij verdedigen jouw belangen

Als ondernemersorganisatie volgt UNIZO het politieke debat vanop de eerste rij, zodat we het kunnen sturen en leiden in het belang van eigenaar-ondernemers. Daarbij doen we er alles aan om onze ondernemersstempel maximaal te drukken op het Europese, nationale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsniveau.

UNIZO komt zowel op voor de collectieve noden van alle zelfstandige ondernemers (verbetering van sociaal statuut, optimalisering van fiscaliteit, …) en voor de belangen van specifieke sectoren (van de bouwsector over foorkramers tot en met vrije beroepen), als voor individuele ondernemersvragen en problemen (eerstelijnsadvies bij juridische vragen, bemiddeling bij vergunningen, doorverwijzing bij financieringsnoden, …).

Een concreet voorbeeld van een recente UNIZO-realisatie met grote impact voor jou als ondernemer?

In 2021 haalde UNIZO haar slag binnen rond pensioenen voor zelfstandigen. Terwijl zelfstandigen vrede moesten nemen met 69% van het pensioenbedrag dat werknemers met hetzelfde inkomen kregen, bouwen ze nu dankzij UNIZO voortaan exact dezelfde pensioenrechten opbouwen. Concreet betekent dit dat je vanaf 2021 voor elk loopbaanjaar ruim 40% meer pensioen ontvangt.

Wat deed UNIZO specifiek in 2021 tijdens de coronacrisis voor jou als ondernemer?

Wel, in vogelvlucht:

  • voorstel van relanceplan met gerichte maatregelen
  • verlenging tijdelijke werkloosheid door corona
  • op ons aandringen kwam er het Vlaams beschermingsmechanisme
  • fiscale stimulans bij kwijtschelding handelshuur
  • uitbreiding handelshuurlening
  • invoering van heropstartlening (vb. voor aankoop grondstoffen, nieuwe collecties voor modezaken en dranken voor horecabedrijven)
  • ontwikkeling tool voor berekening coronasteun i.s.m. Liantis 
  • versoepeling aantal uren studentenarbeid
  • verlenging coronasteunmaatregelen, waaronder verhoogde investeringsaftrek van 25%, uitstel van terugbetaling van kapitaal van leningen bij banken en betalingsuitstel & vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen
  • ...