Geef werknemers loon naar werken

Loon naar Werken, het kon zo een slogan zijn geplukt uit een vakbondspamflet. Maar dat is het niet. Wel de - gedurfde - titel van eigen onderzoek. Al zullen de vakbonden het voor een keer wel met ons eens zijn. Want het verschil tussen bruto- en nettoloon is nergens zo groot als in België. Tijd om komaf te maken met dit oud zeer. Hoe? Door de personenbelasting te hervormen. Enkel zo houden werknemers netto meer over, motiveer je mensen om effectief aan het werk te gaan, kun je als werkgever in een grotere vijver vissen en kan de overheid uitpakken met een hogere werkzaamheidsgraad. Iedereen blij, toch? Ontdek hoe wij het willen aanpakken.  

Eerst de theorie

De belastingwig is het aandeel van fiscale en parafiscale lasten t.o.v. de totale loonkost. In België komt dit neer op 51,5% voor een gemiddeld brutoloon, wat flink hoger is dan in andere EU-landen. Ook voor lage brutolonen is de Belgische belastingwig hoog. Wat overblijft (minder dan de helft) is het nettoloon dat een werknemer ontvangt. Vooral het aandeel van de personenbelasting valt op.

De hoge belastingwig zet werkgevers aan om in te zetten op alternatieve verloningselementen (denk aan de klassieke bedrijfswagen). Nagenoeg alle werknemers in België ontvangen extralegale voordelen. Hoewel die (para)fiscaal interessant zijn, betekent dit voor werkgevers en -nemers vaak een hogere administratieve last.

Het grote verschil tussen netto- en brutoloon in België heeft te maken met werknemersbijdragen en – vooral – met de sterk progressieve personenbelasting. Het Belgische percentage van 66,5% is bij de laagste van de EU.

Om werken meer te belonen moet dit percentage stijgen, niet alleen voor lage, maar ook voor gemiddelde brutolonen. En zo gaat ook de werkzaamheidsgraad de hoogte in, want die ligt met 70% bij de laagste in Europa. 

Meer mensen aan het werk krijgen is dé relancemaatregel. Het is een win-win voor de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid. Een job is de beste garantie tegen armoede. 

En nu concreet. Wat wil UNIZO?

Meer nettoloon en meer werkenden

Als werkgever wil je je werknemers vaak meer netto vergoeden om hen zo extra te motiveren. Uiteraard zijn ook werknemers in veel gevallen vragende partij om netto meer over te houden van hun loon. Maar de lasten op arbeid zijn in ons land veel te hoog. Vooral de erg progressieve personenbelasting is demotiverend. De kloof tussen loonlast voor de werkgever en netto loon voor de werknemer moet kleiner. Bovendien is het financiële verschil tussen werken en niet werken vandaag vaak te klein, waardoor mensen weinig gemotiveerd zijn om werk te zoeken. Om netto meer over te houden en mensen tot werken te bewegen is een verlaging van de personenbelasting de sleutel. 

Wat kost dat? 

Geld, zoals altijd. Daarom stelt UNIZO een nieuwe belastingverschuiving voor (richting consumptie, gigantentaks...) en pleit ze voor een grondige efficiëntieoefening bij de overheidsuitgaven (is elke uitgave wel noodzakelijk?). 

Meer en meer flexibel werk

Laat ook meer ruimte voor individuele afspraken tussen werkgever en werknemer. Zo kan je als werkgever de ruimte geven aan je medewerker om zijn werk zelfstandig te organiseren, zonder noodzakelijke vaste of glijdende uurroosters. Een drastische vereenvoudiging van de arbeidsduurreglementering is daarvoor noodzakelijk.

Alles nog eens nalezen?

Dat kan, in het UNIZO-dossier 'Loon naar Werken'. Download dit dossier gratis. 

Loon naar Werken full option

UNIZO geeft elke ondernemer een stem!

Wij laten jouw stem als ondernemer luider klinken om zo meer te wegen op het beleid. Maar daarvoor hebben we jouw steun nodig. Onze leden vergroten onze slagkracht en laten onze vuisten op de ministeriële tafels harder slaan. Nog geen lid? Steun UNIZO dan asap door lid te worden!

Ik steun UNIZO