Positief rapport voor het ondernemersbeleid in Kinrooi!

Op maandag 25 oktober overhandigde het bestuur van UNIZO Kinrooi het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid alsook het relanceplan voor de heropleving van lokale economie in Kinrooi aan het voltallige schepencollege.

Thema’s die in het dossier aan bod komen zijn o.a. toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening. Verder is er ook een terugblik op en aandacht voor de ondernemersprioriteiten in Kinrooi die door UNIZO Kinrooi werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur.

“Het schepencollege is de goede richting ingeslagen met een duidelijke visie voor ondernemers. Als UNIZO zijnde kunnen we steeds overleggen om het beste resultaat te bekomen.  We kunnen concluderen dat het tussentijds rappoort geslaagd is” aldus Martijn Vanhove opgetogen voorzitter van UNIZO Kinrooi.

UNIZO Kinrooi zal blijven toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en staat ter beschikking om samen met het gemeentebestuur van Kinrooi en haar diensten Kinrooi naar een hoger niveau te tillen.

BestandKlik hier voor het dossier. 

Terug naar landingspagina Kinrooi