UNIZO Tessenderlo overhandigt het relanceplan

Van links naar rechts op de foto: voorzitter UNIZO Tessenderlo Nina Flamant,  burgemeester Karolien Eens, coördinator UNIZO Tessenderlo Gie Reynders

UNIZO Tessenderlo in overleg met de nieuwe Looise burgemeester Karolien Eens.

Op 23 februari overhandigde een UNIZO-delegatie het relanceplan voor de heropleving van de lokale economie aan de Looise burgemeester Karolien Eens.  Tijdens dit overleg met de nieuwe burgemeester werd ook het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid in Tessenderlo besproken. 

Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven. Met impact op ieders zaak. UNIZO zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming.

Ook in Tessenderlo maakte UNIZO er werk van en geeft aan het gemeentebestuur met dit dossier de nodige input voor heropleving van de lokale economie in Tessenderlo.

Thema's die in het dossier aan bod komen zijn toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening.

Verder werd ook even teruggeblikt op de ondernemersprioriteiten die door UNIZO Tessenderlo werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur.  De ondernemersorganisatie vroeg in het dossier om een krachtig economisch beleid te voeren.

UNIZO-voorzitter Nina Flamant is tevreden over het overleg en bevestigde om de komende jaren constructief samen te willen werken aan een sterk economisch beleid voor Tessenderlo.  “We zullen dan ook verder toezien op de uitvoering van deze prioriteiten en staan ter beschikking van het gemeentebestuur en haar diensten om, indien mogelijk, hierin te ondersteunen en te versterken.”

Karolien denkt mee.     

Naast de bespreking van het relanceplan en de ondernemersprioriteiten werd ook de vernieuwde UNIZO-detailhandelsvisie ‘Winkelen, vandaag en morgen’ overhandigd.  Nina Flamant: “De lokale handel in ons winkeldorp Tessenderlo staat voor enorme uitdagingen. We hopen dat burgemeester Karolien Eens de aanbevelingen in deze visietekst zeer ter harte neemt. Steden en gemeenten kunnen veel doen voor de aantrekkingskracht van hun handelskern.  En dus voor het succes van de winkels die er deel van uitmaken. Ze zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, vergunningen, grootschalige vestigingen, milieu en mobiliteit, ze kunnen het aanbod sturen en ondersteunende acties opzetten. Daarom geeft UNIZO deze aanbevelingen.”  Burgemeester Eens neemt de handschoen op: “Ik wil mij inzetten voor een ondernemend en sterk Looi: lokale economie nog meer versterken in een bedrijvige kern, leegstandsmaatregelen en startende ondernemers kansen bieden.” Er werd met UNIZO afgesproken om de voorgestelde maatregelen in het relanceplan tijdens een driemaandelijks overleg met de burgemeester te evalueren en bij te sturen.

 

Lees het volledige plan HIER.

Terug naar landingspagina Tessenderlo