Mag je je werknemer vragen om een negatieve coronatest vooraleer hij weer op de werkvloer komt?

Neen!

Als werkgever mag je van je werknemer niet vragen dat hij bewijs aflevert van een negatieve COVID-19-test. Ook als je denkt dat iemand ziek is of als die symptomen vertoont, mag je die niet verbieden te komen werken. Je mag er wel op aandringen dat hij zich laat onderzoeken door zijn huisarts. Die kan oordelen dat de betrokken werknemer inderdaad ziek is en niet in staat is te komen werken. De werknemer krijgt dan een attest arbeidsongeschiktheid. Als de huisarts oordeelt dat de werknemer in staat is te komen werken, dan kan je alleen eventueel afspraken maken over thuiswerk of over het opnemen van verlof.  

Als je je werknemer verplicht thuis zet zonder dat daar een attest arbeidsongeschiktheid voor is, zal je verder loon moeten betalen.

Bovendien zijn de medische richtlijnen van die aard dat alleen COVID-19-testen worden afgenomen van patiënten die moeten worden gehospitaliseerd en van zorgpersoneel dat risico loopt op een infectie. Werknemers die niet onder deze doelgroepen vallen, zullen dus zelfs niet in aanmerking komen voor een test. Ze zorgen alleen voor onnodige extra druk op het zorgpersoneel dat nu al overbevraagd is.

Voor meer vragen over je personeelsbeleid, neem contact op met Liantis.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel