Mensen met migratieachtergrond

Economisch Huis Oostende

Het Economisch Huis Oostende zet zich voor ondernemend Oostende in focust hierbij op twee pijlers. Enerzijds ondersteunen we ondernemingen binnen Oostende bij al hun vragen, begeleiden we startende ondernemingen en inspireren we ondernemingen van buiten Oostende om zich hier vestigen. In functie daarvan organiseren we ook evenementen/acties die bijdragen aan de lokale handel en hebben we een uitstekende samenwerking met de diverse handelaarsbonden. Anderzijds zet onze afdeling Oostende2Work Europese tewerkstellingsprojecten op met als doel de werkzaamheidsgraad verhogen.

DUO for a JOB

De vzw DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers die hen ondersteunen bij hun inspanningen. Via dit intergenerationele mentorschap (coaching) verdubbelt DUO for a JOB de jobkansen van jongeren.

Vokans vzw - hoofdbestuur

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Brussel

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Vlaams-Brabant

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Antwerpen

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw West-Vlaanderen

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Vokans vzw Oost-Vlaanderen

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant.

Vokans vzw

Innovatie, flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn onze pijlers! Onze job: maatwerk bij rekruteren, coachen, trainen en motiveren van personeel. Ons doel: werkbaar werk! We zijn lokaal ingebed, deels gesubsidieerd, dus financieel interessant!

Risesmart Employability

Bij Risesmart Employability begeleiden onze gedreven coaches werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling van jong tot oud, hooggeschoold tot laaggeschoold, laagtaalvaardig, anderstalig en dit in nauwe samenwerking met VDAB. Gans regio Limburg.

Pagina's