Mijn grondstofprijzen zijn gestegen als gevolg van het coronavirus. Mag ik dan mijn prijzen aanpassen?

In principe bepaal je als ondernemer zelf welke prijzen je aan jouw klanten aanrekent. Maar als principe geldt: als de overeenkomst gesloten is, mag je daarna de prijs niet zomaar aanpassen. Dat kan enkel als je daar een geldige clausule voor hebt opgenomen in jouw overeenkomst. Alleen dan kan je de stijging van de grondstofprijzen doorrekenen aan de klant (al hoort hier natuurlijk ook een commerciële afweging bij).

Prijsherzieningsclausule

Zo'n clausule in de overeenkomst noemt men een 'prijsherzieningsclausule'. Ze laat jou als leverancier toe om de prijs aan te passen tijdens een lopende overeenkomst. Je moet wel opletten met dergelijke clausules. Door de strenge consumentenwetgeving (en recent ook strengere wetgeving in een B2B-context), moet zo'n clausule aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Zo niet, loop je de kans dat de clausule ongeldig wordt verklaard, en je de prijsstijging dus niet kan doorrekenen. De voorwaarden waar zo'n prijsherzieningsclausule aan moet voldoen zijn: 

  • de prijsherziening mag slechts betrekking hebben op maximaal 80% van de totale prijs. 20% van de prijs moet dus ongewijzigd blijven. 
  • de prijsstijging moet gekoppeld zijn aan parameters die de reëele kosten vertegenwoordigen. Dat betekent dat je in de overeenkomst moet kunnen aangeven welk deel van de prijs betrekking heeft op grondstofprijzen, welk deel op lonen, welk deel op transport, ... . Je mag dat uitdrukken in percentages, en dat percentage hoeft niet tot op de komma juist te zijn. Maar het moet wel in lijn liggen met de realiteit. Als de totale verkoopprijs dus voor 20% bestaat uit transportkosten, dan mag je in de clausule niet aangeven dat het om 30% gaat. 
  • de prijsstijging mag enkel betrekking hebben op de relevante parameter. Als de verkoopprijs dus voor 20% gelinkt is aan grondstoffen, dan mag de prijsstijging die je doorrekent dus enkel betrekking hebben op die 20% van de prijs. 
  • aangezien je moet werken met concrete parameters, is het dus verboden om de volledige prijs te koppelen aan een index (consumptieindex, gezondheidsindex, ...). Wat je wel mag doen is de relevante parameters koppelen aan een index. Maar dus niet de gehele prijs. 

Wat als ik geen clausule heb opgenomen in mijn overeenkomst met de klant? 

Dan kan je de gestegen grondstofprijzen enkel doorrekenen als de klant daarmee akkoord gaat. Is de klant een consument, dan kan je in een overeenkomst van onbepaalde duur wel voorzien dat je de prijs eenzijd mag wijzigen, maar enkel als de klant van die wijziging op een degelijke manier op de hoogte wordt gebracht én de klant dan het recht krijgt om de overeenkomst kosteloos te ontbinden als hij niet akkoord gaat met de prijswijziging. 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel