Mijn medewerker is niet ziek, maar zit in quarantaine voor zichzelf of voor een gezinslid. Wat zijn je opties als werkgever?

In dit geval is de werknemer zelf niet ziek. Het gaat dus niet om een gewone arbeidsongeschiktheid. Welke uitkering krijgt je werknemer dan? In functie van jouw situatie krijg je in onderstaand schema een antwoord!

Als je werknemer van thuis uit verder kan werken, dan is er geen probleem. Hij krijgt dan gewoon zijn loon verder uitbetaalt.

Kan je werknemer niet telewerken, dan heeft hij recht op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid. Je werknemer moet je hier zo snel mogelijk van verwittigen en over een quarantaine-atttest beschikken. Het attest wordt per mail verzonden, na ontvangst van de testcode, ofwel wordt een sms verzonden met een quarantainecode. Met die code kan dan zelf een attest worden aangevraagd via een online applicatie. Werknemers die geen mail of sms hebben ontvangen, moeten het quarantaine-attest aan hun arts vragen. Je werknemer zal dan gewettigd afwezig zijn, maar heeft geen recht op gewaarborgd loon. Om toch betaald te worden voor de dagen dat je werknemer niet komt werken kan in onderling overleg tussen jou en je werknemer afgesproken worden om openstaande vakantiedagen (of overuren/recuperatiedagen) op te nemen.

Wanneer je werknemer overmacht inroept, bijvoorbeeld om te zorgen voor een kind dat in quarantaine zit, dan moet je eveneens een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid aanvragen. Hiervoor moet je dezelfde procedure volgen als in het geval dat je de overmacht zou inroepen en je werknemer(s) op tijdelijke werkloosheid zou zetten. Ook hier moet de werknemer dus een quarantaine-attest aanvragen op de manier die hierboven beschreven werd. 

Een werknemer die lichte symptomen vertoont, moet via de Self Assessment Tool een code ontvangen om zich te laten testen. Als de werknemer niet kan telewerken, kan hij een beroep doen op het 'klein verlet' (max. 36u). Hij heeft dan tijdens die afwezigheid recht op gewaarborgd loon. De werknemer krijgt hier ook een attest voor via de tool.

Check ook wat Liantis hier voor jou kan doen:
Quarantaineperiodes bij je medewerkers: wat nu? 

Wanneer moet jij of je werknemer zich laten testen?

De teststrategie werd al enkele keren aangepast. Op 1 december kwam er een nieuwe update. Hoe zit het nu? Wanneer moet jij jezelf laten testen of wanneer moet je werknemer zich laten testen?

In welke situatie zit je?

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel