Mijn werknemer komt terug van (zaken)reis uit een risicogebied. Wat nu?

Je kan je werknemer niet op eigen houtje verbieden om aan het werk te gaan. Ook kan je geen medisch attest vragen als bevestiging dat je werknemer niet is besmet. 

Natuurlijk wil je wel dat de veiligheid op de werkvloer niet in het gedrang komt, dus mag je wel een aantal maatregelen nemen. Zo kan je samen met de werknemer beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …).

Je kan je werknemer ook vragen om naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen. Ook mag je, als je van mening bent dat de risico's te hoog zijn, contact opnemen met de arbeidsarts. Hij zal dan beslissen of de werknemer al of niet op controle moet komen. De werknemer moet hier dan gevolg aan geven.

Sowieso moet je de gezondheidstoestand goed opvolgen. Zodra je werknemer last krijgt van symptomen als koorts, kortademigheid en/of infectie van de luchtwegen, blijft hij best thuis en neemt hij telefonisch contact op met de huisarts. Op de website van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) staat trouwens een zelftest waarmee je jezelf kan screenen op het coronavirus. 

Stuur je werknemer nooit naar de spoeddienst of het kabinet van de huisarts maar laat hem steeds telefonisch contact opnemen met een arts, dit om verdere verspreiding van het virus te vermijden. De huisarts zal dan verdere stappen ondernemen volgens een vaste noodprocedure opgezet door de overheid.  

Meer info

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel