Aangifte schuldvordering in faillissement

Model om uw schuldvordering in te dienen in het faillissement van uw schuldenaar.

Meer over: Faillissement, Onderneming in moeilijkheden