Aanvraag toepassing gelijkstelling met bijberoep.

Aanvraagformulier voor toepassing van gelijkstelling (vrijstelling) met bijberoep.
Vrijstelling of vermindering van bijdragen voor gehuwden, weduwen, weduwnaars, studenten en halftijdse vastbenoemde leerkrachten (art. 37 § 1 KB 19/12/1967)

Meer over: Sociale bijdragen