Aanvraag voortgezette verzekering

De voortgezette verzekering kan worden toegekend voor een periode van maximaal 2 jaar (8 kwartalen, te rekenen vanaf het kwartaal volgend op de stopzetting).
Deze eerste periode van 2 jaar kan verlengd worden met een tweede periode van nog eens maximaal 5 jaar, op voorwaarde dat men in de loop van deze 5 jaar de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

De bijdrage van de voortgezette verzekering wordt – net zoals de gewone sociale bijdrage – berekend als een percentage van het netto belastbaar inkomen als zelfstandige van drie jaar tevoren.
Voor wie enkel voor de sector pensioenen verzekerd wenst te blijven, ligt dit percentage lager dan voor wie zowel voor pensioen als voor de gezondheidszorgen in regel wenst te blijven.

Meer over: Verzekering