Aanvraag vrijstelling voorlopige bijdrage bijberoepen en gepensioneerden

Aanvraag tot toepassing vrijstelling van voorlopige bijdragen voor bijberoepen en gepensioneerden.
De aanvraag tot vrijstelling van bijdragen hangt af van uw nettoberoepsinkomsten uit uw zelfstandige activiteit.
Bij het formulier is een tabel gevoegd die een overzicht geeft van maximum inkomsten om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Meer over: Sociaal statuut, Sociale bijdragen, Aftrekbare beroepskosten