Bezwaarschrift tegen aanslag in de personenbelasting

Model voor bezwaarschrift tegen aanslag in de personenbelasting.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid ingediend worden binnen de 6 maanden na de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.

 

Meer over: Fiscus, Geschillen inzake belasting, Procedure