Bouwstenen en modelclausules voor dienstenovereenkomst

In dit document vindt u de bouwstenen (en modelclausules) die kunnen ingebouwd worden in een contract van dienstverlening door een zelfstandige (bvb een freelancer, consultant, aannemer, dienstverstrekkers, e.a.). Deze bouwstenen moeten dan in de overeenkomst verder aangepast en aangevuld worden op basis van de concrete situatie. Laat het zonodig nog eens nazien om herkwalificatie naar statuut van schijnzelfstandige te vermijden.

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Sociaal statuut, Contracten
Thema: Personeel