Clausule stilzwijgende verlenging dienstencontract van bepaalde duur met consument

Clausule van stilzwijgende verlenging voor dienstencontracten van bepaalde duur met consumenten.
De clausule van stilzwijgende verlenging is niet verplicht. Indien die evenwel voorzien wordt in een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten met een consument moet dit beding in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst voor op de voorzijde van het eerste blad van de overeenkomst opgenomen worden.

Meer over: Contracten