Contract aanstelling bij een natuurlijk persoon.

Als de kennis (bedrijfsbeheer en / of beroepskennis) niet door de ondernemer zelf bewezen kan worden dan moet er een contract van aanstelling opgemaakt worden.