Formulieren voor aanvragen nodige certificaten bij overname

Als overlater moet je vijf attesten voorleggen die bevestigen dat er geen enkele fiscale en/of sociale schuld verschuldigd is op het moment van de bedrijfsoverdracht. De certificaten zijn één maand geldig. Wacht niet tot het laatste moment om deze aan te vragen! Aanvragen dienen te gebeuren bij volgende instanties :

  1. Attest geen belastingschulden (op te vragen bij de ontvanger van belastingen - voorbeeld aanvraagformulier
  2. Attest geen BTW schulden - voorbeeld aanvraagformulier
  3. Attest geen RSZ schulden m.b.t tewerkgesteld personeel - voorbeeld aanvraagformulier
  4. Attest geen openstaande sociale bijdragen als zelfstandige - voorbeeld aanvraagformulier Liantis sociaal verzekeringsfonds 
  5. Attest geen openstaande belastingschulden bij de Vlaamse Belastingadministratie - voorbeeld aanvraagformulier

 

Meer over: Overlaten