Model antwoord aanslag van ambtswege

Modelbrief als antwoord op een aanslag van ambtswege.
Te verzenden binnen de maand na datum van verzending van kennisgeving.

Meer over: Fiscus, Geschillen inzake belasting, Procedure