Model antwoord op bericht van wijziging

Model als antwoord op bericht van wijziging (personenbelasting).
Te verzenden vóór het verstrijken van 1 maand na de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van wijziging.

Meer over: Fiscus