Model brief naar klant die levering weigert

Model van een brief naar een klant die levering weigert na uiterste leveringsdatum.