Model communicatiestrategie

Als de doelen, de doelgroepen en de boodschap helder zijn, bepaal je hoe je de doelen van jouw onderneming wil bereiken. In de communicatiestrategie beschrijf je langs welke weg de doelstellingen worden behaald. In de strategie geef je beknopt antwoord op onderstaande vragen. 

Meer over: Starten