Model herroepingsrecht aankoop via webshop

Bij verkoop op afstand, zoals bijvoorbeeld e-commerce via webshops, moet u de klant een modelformulier bezorgen van herroeping

Meer over: Webshop, Herroeping aankoop door de klant