Model voor bestelbon

Model voor bestelbon.

Het opmaken van een bestelbon is verplicht wanneer bij verkoop door een handelaar of ambachtsman aan een consument de levering van het product of de dienst uitgesteld wordt en een voorschot betaald is.
In tweevoud op te maken.

Dit model is niet bruikbaar voor de verkoop van wagens (daarvoor zijn specifieke vermeldingen vereist).