Overzicht vennootschapsvormen

Beknopt overzicht van de verschillende vennootschapsvormen en hun kenmerken.
Het gaat dan over VOF, gewone commanditaire vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de coöperatieve vennootschap, een BVBA (ook starters-BVBA) en een NV.

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen