Tussentijdse opzegging door verhuurder aan huurder.

Modelbrief voor tussentijdse opzegging door verhuurder aan huurder van huurcontract.
Alleen geldig indien de mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien in het contract en onder de voorwaarden die blijken in onderhavig model. De opzegbrief dient bij de huurder(s) toe te komen ten laatste 12 maanden voor het verstrijken van de lopende driejarige huurtermijn

Meer over: Bedrijfsvastgoed, Huur, Opzeg handelshuur, Handelshuur