Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Engels

Modelbrief om uw klant te laten weten dat de factuurdatum vervalt.