“Blij dat ACV en ACLVB sociaal akkoord goedkeuren”

Tot grote tevredenheid van UNIZO hebben de ACV- en ACLVB-vakbondsleden het sociaal akkoord goedgekeurd. De acties die de vakbonden aankondigen, baren UNIZO-topman Karel Van Eetvelt wel zorgen. “Als de acties tot hinder voor onze ondernemers leiden, is dat een aanfluiting van het akkoord”, zegt Karel Van Eetvelt. “De acties mogen de sociale stabiliteit niet op de helling zetten. Door toegangswegen te blokkeren of bedrijven lam te leggen wordt het weinige dat bedrijven bij het sociaal akkoord winnen, teniet gedaan. Dat is gewoon geen optie.”

UNIZO keurde het sociaal akkoord eerder al goed. De raad van bestuur van UNIZO stemde op 9 februari voor het ontwerpakkoord. De bestuursleden verwachten dat het akkoord en de voorziene regeringsmaatregelen de loonkostenhandicap van 2,9 procent voor het einde van 2016 zal wegwerken. De vertegenwoordigers binnen de raad van bestuur uit de arbeidsintensieve sectoren benadrukken dat de reële handicap veel hoger is dan 2,9 procent en vragen daarom blijvende inspanningen om de kost van arbeid in ons land te verlagen. De bestuursleden waarschuwden om geen maatregelen te aanvaarden die op welke manier dan ook de kosten van bedrijven verhogen.