“Dicht het begrotingsgat niet met geld van KMO’s”

“Het is ongehoord dat bedrijven moeten opdraaien voor het jarenlange wanbeleid van de overheid”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Als de KMO’s en gezinnen toch voor de put van 1,7 miljard euro moeten opdraaien, moet dat gespreid in de tijd gebeuren over minstens vier jaar om te grote tariefschokken te vermijden.”

UNIZO pleit er ook voor om de groenestroomcertificaten in de toekomst in te perken, en die voor de verbranding van huishoudelijk restafval zelfs af te schaffen. De fors oplopende energiefactuur is immers het gevolg van de oversubsidiëring van de groenestroomcertificaten.

Oversubsidiëring
Volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) veroorzaakt die oversubsidiëring een put van om en bij 1,7 miljard euro. Op termijn kan de energiefactuur daardoor oplopen met 6.000 euro voor KMO’s, schrijft de krant De Tijd vandaag. Die van gezinnen kan met 246 euro stijgen.

“Dat de Vlaamse regering een gat te dichten heeft als gevolg van de oversubsidiëring van groenestroomcertificaten verbaast ons niets”, zegt Karel Van Eetvelt. “Wij waarschuwden hier al langer voor, maar kregen geen gehoor.” Begin dit jaar nog kaartte UNIZO in haar dossier “Elektriciteitsprijzen voor KMO’s onder stroom” de hoge netvergoedingen onder meer als gevolg van het groenestroombeleid aan.