“Sociale partners geven economie zuurstof”

Groep_van_Tien_site

 

 

 

 

 

 

 

UNIZO en haar Franstalige zusterorganisatie UCM, het VBO, de Boerenbond,  en de vakbonden ACV en ACLVB zijn tot een ontwerpakkoord gekomen. Daarin beslissen ze niet te raken aan de loonstop in 2015. Pas in 2016 kunnen de lonen maximum met 0,5 procent omhoog.

In 2016 kunnen de lonen bruto met maximaal 0,37 procent omhoog. Daarbovenop kan maximaal 0,3 procent komen zonder bijkomende kosten voor werkgevers. Zo worden bijvoorbeeld maaltijdcheques voor 8 euro in plaats van 7 fiscaal aftrekbaar voor werkgevers. De kostprijs voor de ondernemingen bedraagt dus maximaal 0,6 procent. “Met het akkoord kan de loonkostenhandicap in twee jaar tijd worden weggewerkt”, werd dit weekend aan werkgeverszijde gejubeld.

Ook goed nieuws voor ondernemers is dat de minimumpensioenen voor zelfstandigen met een gemengde loopbaan versterkt worden. Daarnaast worden de boetes voor het niet halen van vormingsinspanningen  afgeschaft in 2015 en 2016.

Er is ook groen licht om de kosten die verbonden zijn aan het eenheidsstatuut (o.a. afschaffing carensdag) voor bedrijven met veel arbeiders te milderen met 80 miljoen euro.

Sociale vrede
Volgens de werkgevers geeft het akkoord de economie en de tewerkstelling in ons land opnieuw een toekomst zonder werkgevers op extra kosten te jagen. “Het akkoord geeft garanties voor een rechtszeker en afdwingbaar kader voor onze bedrijven en respecteert de nettokoopkracht voor werknemers.”

De werkgevers gaan ervan uit dat het akkoord bijdraagt tot een duurzame sociale vrede “om te bouwen aan een stabiele economische situatie”. De werkgevers benadrukken dat het akkoord rekening houdt met het voornemen van de regering om een indexsprong door te voeren. “Voor ons was het cruciaal dat alle maatregelen die de concurrentiekracht van ondernemingen versterken, onverkort doorgevoerd worden.”